AbcdeSIM workshop voor ziekenhuisfarmacie

Vandaag, 30 mei 2017, zijn wij aanwezig bij de cursus PUOZ 2017: ANESTHESIOLOGIE EN IC (VERBREDINGS/VERDIEPINGSFASE), voor de doelgroep Specialisatie ziekenhuisapothekers io 2e jaars, Specialisatie ziekenhuisapothekers io 3e jaars.

Wij zullen hier uitleg geven over onze game en een workshop organiseren, waarbij de deelnemers in groepjes aan de casussen gaan werken.
Voor meer informatie en het programma van deze dag, klik hier

Share