Orbis introduceert een serious game voor artsen en verpleegkundigen

UIT HET PERSBERICHT VAN ORBIS

Het is flitsend, hoogst eigentijds én de opgedane kennis beklijft beter. Artsen en verpleegkundigen in Orbis Medisch Centrum (OMC) die regelmatig in aanraking komen met acute patiënten bekwamen zich via de serious game in de internationale ABCDE-systematiek. Op deze wijze ontstaat voor alle hulpverleners eenheid in denken en aanpak in spoedeisende situaties. OMC is het eerste algemene ziekenhuis dat gebruikmaakt van een serious game als ziekenhuisbreed leermiddel. Dit past volledig in de digitale werkwijze in OMC.

 

Eenheid van taal

“Wereldwijd wordt in de gezondheidszorg de ABCDE-methode gebruikt. ABCDE staat voor: Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Het doel van deze methode is het stellen van de juiste prioriteiten bij een acute patiënt op de SpoedEisende Hulp (SEH) of in het ziekenhuis. Door het werken in een virtuele omgeving en door er onder tijdsdruk mee te oefenen, leren hulpverleners in echte situaties nog adequater te handelen,” aldus Frans Rutten, anesthesioloog/SEH-arts. Hij is medeontwikkelaar van deze ABCDE-game en bouwt momenteel aan een dergelijke game voor huisartsen.

De game is zo opgebouwd dat er exact gebeurt wat in het echt ook zou gebeuren, bijvoorbeeld bloeddrukdaling, effecten van medicatie en bewustzijnsveranderingen. De speler van de game moet daadwerkelijk de juiste handelingen verrichten om ‘de patiënt weer beter te maken’.

Beslissingen onder tijdsdruk nemen

Artsen en verpleegkundigen in OMC hebben reeds de inleidende training gevolgd en gaan nu de serious game volgen. Deze module is door diverse beroepsverenigingen erkend als opleidingsinstrument en levert accreditatiepunten op. De eerste gebruikers zijn heel enthousiast.

Anne Schiffelers, werkzaam als arts-assistent op de SEH, heeft de game reeds gespeeld en vindt het een leuke manier om de ABCDE-methode te oefenen aan de hand van reële casuïstiek. “Je neemt steeds beslissingen als je weer een stap zet en bijvoorbeeld de SEH-verpleegkundige vraagt om een onderzoek te laten doen bij een ‘patiënt’”. Ronald Nijenhuis die pas sinds enige weken werkzaam is op de SEH van OMC voelt tijdens het gamen het stress-level  omdat je onder tijdsdruk beslissingen neemt. “Het houdt je scherp en zorgt voor leermomenten.”

Share