VirtualMedSchool in EVR2017

We zijn trots om door de wethouder genoemd te worden in het voorwoord van de Economische Verkenning Rotterdam,  als voorbeeld voor innovatie in het onderwijs van de gezondheidszorg,
leidend tot kosteneffectieve verbetering.

Over de EVR
De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste kerngegevens van de Rotterdamse economie. Daarmee is de EVR een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers, studenten en beleidsmakers die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Rotterdamse economie. De gemeente Rotterdam geeft jaarlijks, met input van een aantal vaste partners en onderzoekers en wetenschappers, vorm en inhoud aan de EVR. Voor het gehele magazine, klik hier

We are proud to be mentioned by the councillor in the preface of the Economische Verkenning Rotterdam, as a model for innovation in education of health care, leading to cost-effective improvement.

About EVR
The Economische Verkenning Rotterdam (EVR) provides insight into the main core data of the economy of Rotterdam.
This makes the EVR an indispensable source of information for directors, entrepreneurs, students and policy makers
who are engaged with developing the economy of Rotterdam. The municipality of Rotterdam, with input from a number
of permanent partners and researchers and scientists, annually gives form and content to the EVR.
To view the entire magazine, click here

 

Share