Ervaring AbcdeSIM

AbcdeSIM is een serious game die artsen in opleiding leert te werken met de internationaal gebruikte ABCDE-methode, waarbij de letters verwijzen naar de functies die eerste prioriteit hebben bij een spoedeisende situatie. Het doel is om de gezondheidstoestand van een patiënt snel en accuraat in te schatten en te behandelen in volgorde van prioriteit. Op dit moment zijn er voor de game verschillende scenario’s ontwikkeld welke bestaan uit: de huisarts, artsen en verpleegkundige, kindergeneeskunde en brandwondspecialist.

Tanca Minderhoud, vierdejaars arts-assistent in opleiding tot internist, heeft de game gespeeld en vertelt over haar ervaringen.

 

Eerst oefenen op de computer 

“Geef de patiënt maar even zuurstof”, zegt Tanca Minderhoud. “Hoe is het nu met zijn ademweg?” Ze tuurt naar het computerscherm, daar ligt een man in levensgevaar op een bed bij de spoedeisende hulp. In een tijdbalkje tikken de minuten weg die ons scheiden van zijn naderende dood. De man is in shock en er komt bloed uit zijn mond. Waar in sommige geweld­dadige entertainmentgames het doel is zoveel mogelijk mensen te doden, is hier de opdracht: houd de patiënt in leven. Lukt dat niet, dan zal het virtuele slachtoffer sterven. Game over.

De eerste keer dat Minderhoud de AbcdeSIM speelde, lukte het haar niet de patiënt te redden. “Ik was te lang bezig met het zoeken naar een ooglampje. De stress die je ervaart tijdens deze oefensituatie is heel reëel.” Minderhoud laat op de computer zien hoe ze zelf verschillende gamescenario’s oefent. Met een paar muisklikken heeft ze contact met een virtuele verpleegkundige (‘Kunt u de patiënt bloed toedienen?’) of een collega-arts. “Als ik niet goed communiceer, kost me dat straks punten”, lacht ze. Uit de speaker klinkt gesnurk. Minderhoud is meteen alert. “Dat betekent dat A, de ademweg, bedreigd is. Ik duw even haar kin omhoog, zodat ze beter kan ademen. B is nu prima, C is hopelijk straks beter. Bloeddruk is te laag, maar wel adequaat, pols is oké.”

 

Geen fantasy 

Met de muis klikt Minderhoud aan wat het laboratorium moet onderzoeken in het bloed van de patiënt.”In het echt staan die opties niet op een scherm, maar die kan ik uit mijn hoofd oplepelen.” Hoewel Minderhoud verschillen ziet tussen de game en de praktijk op de spoedeisende hulp, vindt ze de spelsituaties erg realitisch. “In de praktijk loopt het net als in de game, ook wel eens anders dan ideaal zou zijn.”

De game heeft geen cool en sexy uiterlijk. Het gaat puur om dat je de volgorde van de ABCDE-methode traint en mentaal eigen maakt. De leerdoelen staan centraal. “Daarom vind ik dat de AbcdeSIM helpt om de volgorde vast te houden, vertelt Minderhoud.”


Kostenbesparend en patiëntveilig 

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, het grote brein achter AbcdeSIM: “dankzij de game zijn arts-assistenten in opleiding beter voorbereid en zijn de verschillen in kennisniveau tussen hen kleiner.” Een aios kan de game ‘s avonds thuis spelen. Dat scheelt dus enorm in de kosten. Bovendien trainen we dokters zo op een patiëntveilige manier, vertelt Klein Nagelvoort-Schuit.”

Voor het complete artikel, klik hier.

 

Share