Achter de schermen bij het artikel in het FD Outlook

In FD Outlook wordt abcdeSIM genoemd als één van de jonge bedrijven om in de gaten te houden. De vragen die we hier beantwoorden hebben natuurlijk recht op een uitgebreider antwoord. Dat hebben we in dit nieuwsartikel toegevoegd.

FD outlook, achter de schermen

Naam van de persoon

Stephanie Klein Nagelvoort Schuit & Ronald Nanninga

Naam van het bedrijf

abcdeSIM BV

Omschrijving van bedrijf 

AbcdeSIM, een spin-off BV van het Erasmus Medisch Centrum, ontwikkelt serious games (online simulaties) om artsen en verpleegkundigen te leren acute en ernstig zieke patiënten te behandelen in een realistische virtuele spoedeisende hulp (SEH) omgeving.

 

Serious Gaming technologie geeft ons niet alleen de mogelijkheid om de stress en tijdsdruk van de echte SEH te voelen, maar ook de mogelijkheid om verschillende ziektebeelden in relatief korte tijd te trainen. Elke patiënt die je in de virtuele SEH van abcdeSIM treft, heeft een ander ziektebeeld of verwonding en heeft dus andere uitdagingen en leerdoelen voor een speler.

Om zeer realistische patiëntenscenario’s te creëren werd in samenwerking met de Universiteit Twente, een wiskundig model van de menselijke fysiologie in de game verwerkt. Bijvoorbeeld, het model van de bloedsomloop simuleert het pompen van het hart en berekent aan de hand van wel 200 klinische parameters wat de bloeddruk is. In de virtuele spoedeisende hulp reageren de ‘patiënten’ levensecht op ziekten, verwondingen, medicatie, infusen en andere therapieën. Op basis van de door de speler gekozen medicijndosering wordt bijvoorbeeld op een zeer exact niveau berekend wat de invloed van het virtueel toegediende medicijnen is op het welzijn van de patiënt. Samen met Games Ontwikkelaar IJsfontein werden deze virtuele patiënten in een game ontwikkeld welke niet alleen leerzaam is, maar ook ontzettend leuk en spannend is om te spelen.

AbcdeSIM wordt intussen in diverse ziekenhuizen gebruikt en is winnaar van de Nederlandse E-learning award 2013 en is tevens in 2013 genomineerd voor de European Game for Health Award en de eerste serious game ooit die geaccrediteerd is voor medische specialisten.

Wat is je ambitie voor 2014?

Onze ambitie is de ontwikkeling van nieuwe onderwijs methoden voor het opleiden van een nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen.

Onze doelstelling voor 2014 is verder te groeien door ontwikkeling van serious games voor nieuwe leerdoeleinden. Door het platform dat wij hebben ontwikkeld kunnen nieuwe games veel sneller ontwikkeld worden. Momenteel hebben we 3 games ontwikkeld (voor artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp en voor huisartsen). Twee nieuwe games zijn in ontwikkeling (één voor brandwonden en één voor kinder spoedgevallen) en worden in 2014 gelanceerd.

Verder willen we internationaal groeien door onze eerste internationale game, die in samenwerking met een Amerikaanse partij wordt ontwikkeld, in 2014 in de markt te zetten.

In 2014 willen we de ingezette lijn van 2013 doorzetten waarbij een belangrijk gedeelte van de groei uit verkoop van games buiten Nederland zal komen.

Om dit schaalbaar te houden zijn we actief op zoek naar (buitenlandse) partners.

Wat is de trend die jij het meest in de gaten wilt houden?

Het onderwijs is over de hele breedte in beweging, van kleuterscholen tot deskundigheidsbevordering voor professionals. Het gebruik van online onderwijs aan internationaal gerenomeerde universiteiten bijvoorbeeld en social media waardoor collega’s internationaal van elkaar leren en samenwerken. En het direct toepassen van theorie in een virtuele “real life” omgeving door de snelle ontwikkelingen in serious gaming. Het oude model met een expert (in zoweleen onderwerp en didactiek) voor een groep is niet meer houdbaar. Dat komt door de groeiende vraag, terwijl dit model moeilijk op te schalen is, en door de veranderende eisen van de leerlingen.

Er zijn snelle ontwikkelingen en mentaliteits veranderingen gaande in het moderne onderwijs. Informatie is tegenwoordig zeer snel beschikbaar, wordt gemakkelijk gedeeld. Leren wordt mobieler, omdat iedereen overal en altijd toegang heeft tot het web, en vaak ook nog via een persoonlijk apparaat (telefoon-tablet). Het leren verplaatst zich van de klas of het buro naar andere plekken. Bijvoorbeeld trein, de huiskamer of de personeelskamer in het ziekenhuis tijdens een rustige nachtdienst. Hierdoor kan men niet alleen vaker leren, maar wordt leren ook weer een sociale bezigheid in plaats van een individuele. Men gaat dus meer samen leren, in kortere sprints, in plaats van lange aaneengesloten tijdseenheden, en leren zou in feite moeten gaan concurreren met entertainment-media.

Leren moet ‘fun’ zijn en serious games hebben daar in de toekomst een belangrijke rol in!

Share