abcdeSIM eerste geaccrediteerde serious game in Nederland

Deze week hebben we het officiƫle bericht ontvangen dat abcdeSIM geaccrediteerd is door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Tevens is bekend geworden dat we de eerste serious game in Nederland zijn waarvoor nascholingspunten gegeven worden.

De volgende verenigingen hebben nu accreditatie gegeven (voor 7 punten);

  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

En voor 5 punten bij:

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Share